Tín hiệu trade vàng [xau/usd] ngày 15 tháng bảy 2020

chien luoc giao dich forex - trade forex - giao dich vang xau-usd

Gold spot trong ngày: xu hướng gia tăng tỷ giá bắt đầu từ 1803,00.

Điểm xoay:
1803,00

Khuyến nghị giao dịch:
mua ở trên 1803,00 với mục tiêu 1813,00 & 1818,00.

Phương án phụ:
nếu thủng qua 1803,00, có thể tới 1796,00 & 1790,00.

Tư vấn kĩ thuật:
chỉ số RSI báo hiệu xu thế tăng giá.

chien luoc giao dich forex - trade forex - giao dich vang xau-usd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *