Chiến lược trade vàng [xau/usd] 14 tháng bảy 2020

Chiến lược chơi Forex ngày 14 tháng bảy 2020 xau-usd

Gold spot trong ngày: hướng tới tỷ giá 1788,00.

Điểm xoay:
1812,00
Khuyến nghị giao dịch:
bán ở dưới 1812,00 với mục tiêu 1793,00 & 1788,00.
Phương án phụ:
nếu vượt qua 1812,00, có thể tới 1818,00 & 1824,00.
Tư vấn kĩ thuật:
chỉ số RSI giảm báo hiệu xu thế tăng giảm đều.
Chiến lược chơi Forex ngày 14 tháng bảy 2020 xau-usd

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *