Dễ dàng xác định loại mô hình nến nhật (Japanese Candlestick ) khi đầu tư Forex

Dễ dàng xác định loại mô hình nến nhật (Japanese Candlestick ) khi đầu tư Forex bearrish engulfing
Số lượng Bar Tên Nến Bullish hay Bearish? Mẫu hình thực tế
1 Cây nến độc lập Quay đầu Trung tính Dễ dàng xác định loại mô hình nến nhật (Japanese Candlestick ) khi đầu tư Forex-spinning stop - Quay đầu
Doji Trung tính Dễ dàng xác định loại mô hình nến nhật (Japanese Candlestick ) khi đầu tư Forex- doji
Marubozu trắng Bullish Dễ dàng xác định loại mô hình nến nhật (Japanese Candlestick ) khi đầu tư Forex-white-marubozu
Marubozu đen Bearish Dễ dàng xác định loại mô hình nến nhật (Japanese Candlestick ) khi đầu tư Forex-black-marubozu
cây búa Bullish Dễ dàng xác định loại mô hình nến nhật (Japanese Candlestick ) khi đầu tư Forex-hammer
Người treo Bearish Dễ dàng xác định loại mô hình nến nhật (Japanese Candlestick ) khi đầu tư Forex-hanging-man
Búa ngược Bullish Dễ dàng xác định loại mô hình nến nhật (Japanese Candlestick ) khi đầu tư Forex-inverted-hammer
Sao băng Bearish Dễ dàng xác định loại mô hình nến nhật (Japanese Candlestick ) khi đầu tư Forex-shooting-star

 

Số lượng Bar Tên nến Bullish hay Bearish Mẫu hình thực tế
2 cây nến  Bullish Engulfing Bullish Dễ dàng xác định loại mô hình nến nhật (Japanese Candlestick ) khi đầu tư Forex-bullish-engulfing
Bearish Engulfing Bearish Dễ dàng xác định loại mô hình nến nhật (Japanese Candlestick ) khi đầu tư Forex bearrish engulfing
Ngọn Tweezer Bearish Dễ dàng xác định loại mô hình nến nhật (Japanese Candlestick ) khi đầu tư Forex-tweezer-tops
Tweezer đáy Bullish Dễ dàng xác định loại mô hình nến nhật (Japanese Candlestick ) khi đầu tư Forex-tweezer-bottoms
Ba cây nến Sao mai Bullish Dễ dàng xác định loại mô hình nến nhật (Japanese Candlestick ) khi đầu tư Forex-morning-star
Sao hôm Bearish Dễ dàng xác định loại mô hình nến nhật (Japanese Candlestick ) khi đầu tư Forex-evening-star
Ba người lính trắng Bullish Dễ dàng xác định loại mô hình nến nhật (Japanese Candlestick ) khi đầu tư Forex-three-white-soldiers
Ba con quạ đen Bearish Dễ dàng xác định loại mô hình nến nhật (Japanese Candlestick ) khi đầu tư Forex-three-black-crows
Ba bên trong lên Bullish Dễ dàng xác định loại mô hình nến nhật (Japanese Candlestick ) khi đầu tư Forex-three-inside-up
Ba bên trong xuống Bearish

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *