Cập nhật cổ phiếu FPT – Phát triển tich cực

Đồ thị cổ phiếu FPT phiên giao dịch ngày 23-07-2020 - Nguồn-AmiBroker FPT-bang-3 - CTy CK SSI

Phát triển tích cực

  • Dựa trên kịch bản cơ sở mới rằng dịch Covid-19 sẽ được kiểm soát vào giữa năm 2021, do vậy ước tính tăng trưởng cho năm 2021 của chúng tôi khá thận trọng so với thị trường. Tuy nhiên, chúng tôi đánh giá khá cao cho việc ban lãnh đạo Cổ phiếu FPT khá chủ động tổ chức các hội thảo cập nhật về sự tác động của covid19 và vai trò của việc đầu tư hệ thống CNTT; và đồng thời qua đó có thể thu hút một số khách hàng mới. Thực tế giá trị ký mới trong 6 tháng đầu 2020 đã tăng +16% YoY và khá khả quan đối với chúng tôi. Do vậy, chúng tôi duy trì khuyến nghị KHẢ QUAN với giá mục tiêu là 56.400 đồng/cp, triển vọng tăng giá là 18%; với tỷ suất cổ tức là 3% thì tương đương tổng mức sinh lời đạt 21%. Hiện tại FPT đang giao dịch với hệ số P/E 2020/2021 lần lượt là 12,2x/10,9x so với các công ty công nghệ trong khu vực là 18,6x/16x.
  • Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, FPT lần lượt hoàn thành 46% và 48% ước tính doanh thu và lợi nhuận trước thuế theo kịch bản cơ sở cho năm 2020 của chúng tôi. Động lực tăng trưởng từ dịch vụ CNTT nước ngoài: Doanh thu tăng 17,8% YoY và lợi nhuận trước thuế tăng 20,9% trong 6 tháng đầu năm 2020.
  • Dòng tiền ổn định từ dịch vụ viễn thông: doanh thu tăng 12,2% YoY và lợi nhuận trước thuế tăng 21,8% YoY trong 6 tháng đầu năm. (1) Internet băng thông rộng đạt khoảng 3,2 nghìn tỷ đồng (+10% YoY), chiếm tỷ trọng khảng 2/3 doanh thu từ dịch vụ viễn thông, nhờ các thuê bao mới tăng 13,5% YoY. (2) Dịch vụ KHTC (bao gồm cho thuê đường truyền, trung tâm dữ liệu), đóng góp 24% trong dịch vụ viễn thông, tăng 9% YoY trong 6 tháng đầu năm 2020. (3) tỷ suất lợi nhuận trước thuế của dịch vụ viễn thông nói chung tăng 16% (so với mức 14,7% trong 6 tháng đầu năm 2019) do chi phí quảng cáo thấp hơn và lỗ từ dịch vụ truyền hình trả tiền (Pay TV) giảm. Và FPT dự kiến Pay TV có thể đạt điểm hòa vốn cuối năm 2020.

Đồ thị cổ phiếu FPT phiên giao dịch ngày 23-07-2020 - Nguồn-AmiBroker FPT-bang-3 - CTy CK SSI

Nguồn: SSI

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *